Ngày 25-3-1975, khi chiến dịch Trị – Thiên và chiến dịch Nam – Ngãi còn chưa kết thúc, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp, nhận định: Địch dù quyết “tử thủ” vẫn không thể giữ nổi Đà Nẵng, thời cơ chiến lược đã tới, trong suốt 20 năm chống Mỹ cứu nước, chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này.

Cuộc họp Bộ Chính trị quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 

Từ nhận định trên, Bộ Chính trị hạ quyết tâm: nắm vững thời cơ chiến lược mới, tranh thủ thời gian cao độ, nhanh chóng tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, hành động táo bạo, bất ngờ, làm cho địch không kịp trở tay, giải phóng miền Nam trước mùa mưa (tháng 5-1975).

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của chiến trường, ngay trong cuộc họp ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 241-NQ/TW về việc thành lập Hội đồng chi viện miền Nam, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Nghị làm Phó Chủ tịch. Nhiệm vụ của hội đồng là: quyết định những chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc động viên, vận chuyển sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường; giải quyết các vấn đề về tiếp quản vùng mới giải phóng; chỉ đạo phối hợp các ngành, các địa phương thực hiện kế hoạch chi viện cho miền Nam một cách tích cực và hiệu quả nhất.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch giải phóng Đà Nẵng (mặt trận Quảng – Đà) với mật danh Mặt trận 475, nhằm tiêu diệt toàn bộ quân địch co cụm tại đây, tạo thuận lợi cho quân và dân ta đánh đòn quyết định cuối cùng giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam!

Nguồn: Hồ Sơn Đài ( SGGP online )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *