Đánh cắp số phận

Vào ngày này 45 năm trước, xe tăng của Quân Giải phóng uy dũng húc đổ cổng  Dinh Độc lập, đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của quân ngụy quyền, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của độc lập tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *