Xem phiên bản di động
    

‘đại biểu HĐND’

Nhiều ý kiến đại biểu kiến nghị quan tâm hơn nữa đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Nhiều ý kiến đại biểu kiến nghị quan tâm hơn nữa đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Nhiều vấn đề về chỉ tiêu, giải pháp thực hiện đã được đại biểu đặt ra, trong đó vấn đề cơ cấu lại ngành nông nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm được đại biểu quan tâm và tập trung thảo luận.

Thời sự 18h30 (17/8/2016)

Thời sự 18h30 (17/8/2016)

Ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Trong thảo luận, vấn đề có nhiều ý kiến nhất là tác động của tình hình hạn, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, nhiều đại biểu đề xuất ngành nông nghiệp quy hoạch phân vùng sản xuất, chuyển hướng công năng các công trình thủy lợi để trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bản tin trưa (12/07/2016)

Bản tin trưa (12/07/2016)

Thời sự 18h30 (22/5/2016)

Thời sự 18h30 (22/5/2016)

Thời sự 18h30 (21/5/2016)

Thời sự 18h30 (21/5/2016)

Bản tin trưa (21/5/2016)

Bản tin trưa (21/5/2016)

Thời sự 18h30 (20/5/2016)

Thời sự 18h30 (20/5/2016)

Thời sự 18h30 (17/5/2016)

Thời sự 18h30 (17/5/2016)

Thời sự 18h30 (15/5/2016)

Thời sự 18h30 (15/5/2016)