Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Long Hồ đã đến giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường, xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Long Hồ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *