Nhiều vườn cây sau thu hoạch, cần nguồn dinh dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, đây là điều kiện mùa khô, việc bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng sẽ gặp những trở ngại nhất định làm giảm khả năng hấp thu phân bón cũng như gia tăng tỷ lệ hao hụt phân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *