Bên bờ hạnh phúc

Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL ngày càng gay gắt hơn, cần có giải pháp để ứng phó hiệu quả, giúp các vườn cây được an toàn và phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *