Một trong những bệnh lý đi cùng với tuổi thọ đó chính là các bệnh xương cơ khớp. Trong đó thoái hóa khớp gối là căn bệnh phổ biến. Các chuyên gia luôn khuyến cáo: đối với thoái hóa khớp gối thì áp dụng các giải pháp điều trị bảo tồn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hiện nay với sự tiến bộ của y học, chúng ta có nhiều gỉai pháp bảo tồn khớp gối hiệu quả, mang lại chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *