Hiện nay, trong canh tác vườn, do điều kiện thâm canh, rải vụ thúc đẩy gia tăng năng suất, bà con nông dân phải sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp, gây ra tác động xấu đến sự phát triển của rễ, nhiều vườn cây ăn trái có tình trạng vàng lá, thối rễ, nứt thân, xì mủ làm cho bà con nông dân gặp nhiều khó khăn trong việc phòng trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *