Những máy móc thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp đang ngày càng phổ biến. Như máy bay phun phân, phun thuốc đã không còn xa lạ đối với người nông dân. Hiện nay, nhiều nhà vườn đã biết khai thác các thiết bị này để phục vụ sản xuất nhằm giảm giá thành, nâng năng suất và chất lượng nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *