Rác thải ở những dòng nước đang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống của người dân. Thực tế, nhiều dòng nước trong xanh, hiền hoà ngày nào giờ đang "chết ngộp" trong lượng rác thải và gây ô nhiễm trầm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *