Trong thời gian vừa qua, ngành chức năng đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *