Đánh cắp số phận

Việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Vì thế, việc xử lý đối với hành vi này cũng được pháp luật quy định rất nghiêm khắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *