Bên bờ hạnh phúc

Việc nuôi dưỡng, chăm sóc những người thân trong gia đình như cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng mình, không chỉ là truyền thống đạo đức tốt đẹp, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm được pháp luật ghi nhận. Vì thế, việc ngược đãi hoặc hành hạ người thân trong gia đình là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *