Đánh cắp số phận

Theo quy định, hành vi xâm phạm đến tài sản của người khác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của từng vụ việc cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *