Ngày 17/02/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch 08/KH-UBBC về việc Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trang Thông Tin Điện Tử Đài Phát Thanh và Truyền Hình Vĩnh Long xin giới thiệu nội dung Kế hoạch trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *