Với diện tích gần 300 ngàn hec-ta, ĐBSCL là vùng trái cây trọng điểm của cả nước. Mỗi năm nơi đây cung ứng hơn 3 triệu tấn trái cây tươi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Những năm gần đây, nhiều cá nhân đã chọn hướng khởi nghiệp bằng việc xây dựng vùng nguyên liệu, tạo lập chuỗi giá trị cho các loại trái cây đặc sản. Trong bối cảnh tiêu thụ gặp nhiều khó khăn thì những đơn vị này đang phát huy vai trò kết nối cung cầu, góp phần giải quyết đầu ra cho nhiều nhà vườn đến vụ thu hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *