Hiện nay, khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa đang là xu hướng được quan tâm, mục tiêu gia tăng giá trị nguồn nguyên liệu địa phương gắn với việc phát triển doanh nghiệp. Nhiều mô hình khởi nghiệp tập trung tạo ra sản phẩm có nguồn gốc từ các loại thảo dược tự nhiên, để tăng tính cạnh tranh, từng bước chinh phục thị trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *