Dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến nhiều DN, hoạt động SXKD đình trệ , doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Với DN khởi nghiệp lại càng khó khăn và khó phục hồi hơn khi chưa có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính còn hạn chế. Tuy nhiên, các DN khởi nghiệp với quy mô nhỏ có thể nhanh chóng chuyển đổi mô hình kinh doanh, linh hoạt triển khai các giải pháp để ứng phó tạm thời trong khi tìm hướng đi mới để thích ứng và phục hồi sau đại dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *