Theo người xưa, cột mốc đầ tiên trong ba cột mốc quan trọng đời người là “tậu trâu”, nghĩa là mua được con trâu. Con trâu là công cụ chính để cày ruộng, tạo nhiều lúa thóc, khởi đầu cơ nghiệp. Đến nay, hình ảnh con trâu cũng đã tạo nguồn cảm hứng khởi nghiệp cho những người trẻ, bằng niềm đam mê và sức sáng tạo. làm nên giá trị mới từ tài nguyên bản địa này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *