Đất đai là một trong những tài sản có giá trị lớn, có khi đó cũng là tài sản tích cóp cả một đời của rất nhiều người. Vì thế, tranh chấp, kiện tụng về sau là điều không ai mong muốn khi tham gia bất cứ một giao dịch nào có liên quan đến đất đai. Đặc biệt, là trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *