Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đồng bào có đạo, nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và 55 vị chức sắc, chức việc tôn giáo đại diện cho các tổ chức tôn giáo trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay, Nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 39 tổ chức tôn giáo, một pháp môn tu hành với trên 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước; gần 53 ngàn chức sắc, 133,7 ngàn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. 

Với tinh thần xây dựng một Chính phủ kiến tạo và phục vụ nhân dân được tốt hơn, phát huy vai trò của các tôn giáo với sự phát triển chung của đất nước, hội nghị ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các chức sắc tôn giáo; đề xuất quốc kế dân sinh với Đảng, Nhà nước, nhất là trong thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Các chức sắc, chức việc đại diện cho các tổ chức tôn giáo phát biểu tại hội nghị đều nhấn mạnh, dù là tôn giáo nội sinh hay phái sinh, dù ở vùng miền nào, đều chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Dù mỗi tôn giáo đều có đường hướng và phương châm hành đạo riêng nhưng đều chung một định hướng là sống “Tốt đời đẹp đạo” gắn bó, đồng hành với đất nước. 

Các tổ chức tôn giáo đã góp phần lưu giữ, bồi đắp và làm phong phú những giá trị truyền thống văn hóa, mang giá trị nhân văn, đạo đức có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội; là kênh truyền thông quan trọng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Đại diện nhiều tổ chức tôn giáo đánh giá cao Luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa rồi và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ban ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật để sớm đưa vào đời sống. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong suốt tiến trình cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng đã được các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhất là sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành. 

Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, những mô hình, tấm gương tiêu biểu của đồng bào các tôn giáo trong công tác an sinh xã hội như các lớp học, hoạt động y tế từ thiện; bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn; hay các phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn…đã thể hiện trách nhiệm của các tôn giáo đối với xã hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức của hoạt động tôn giáo cả khách quan và chủ quan, Thủ tướng cho rằng, có những khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, môi trường sống, có những khó khăn nằm ở cơ chế, chính sách, pháp luật và khâu thực hiện; có những khó khăn do sự khác biệt về nhận thức, do có sự chưa thấu hiểu nhau giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức tôn giáo; thậm chí còn đâu đó có sự xúi giục, kích động từ các thế lực xấu. 

Thủ tướng trân trọng đề nghị các quý vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo với trọng trách cao cả của mình, tiếp tục gưỡng mẫu, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào chung về phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

“Chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con cháu Hồng Lạc, chúng ta cần có trách nhiệm chung với dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước,” Thủ tướng chia sẻ. 

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các chức sắc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc với tinh thần xây dựng, thiện chí và khách quan, thượng tôn pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. 

“Chúng ta sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, do đó cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị. 

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào tôn giáo. 

Quán triệt và thực hiện nhất quán chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, hướng các hoạt động tôn giáo gắn bó đồng hành với dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc của đồng bào có đạo, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Đi liền với đó là phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp nhân văn, bác ái của các tôn giáo trong đời sống xã hội, làm phong phú và bồi đắp cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam; phát huy nguồn lực trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và lao động sản xuất, nhằm xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Khẳng định đất nước cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng, phát triển bền vững, theo Thủ tướng, nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người nhằm góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. 

“Phát huy các nguồn lực tôn giáo, tạo sức lan tỏa trong xã hội, xây dựng nếp sống văn minh tốt đời, đẹp đạo gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển đất nước,” Thủ tướng nêu rõ./. 

Nguồn: QUANG VŨ (TTXVN/VIETNAM+) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *