Hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao các nước Campuchia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam về lao động với chủ đề “Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho người lao động di cư”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *