Kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa 14 diễn ra  với chương trình làm việc gồm nhiều nội dung quan trọng, không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *