Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với loại hình taxi vận tải hành khách và  phục vụ tốt nhu cầu đi  lại của dân,  Sở giao thông vận tải  tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng đề án phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *