Sáng nay, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các sở ngành liên quan họp bàn kế hoạch tham dự Hội nghị tổng kết và triển lãm 30 năm thành tựu và phát triển, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tổ chức vào ngày 04/10 tới tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *