Nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển , tạo việc làm cho người lao động tại địa phương , thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã chú trọng công tác thu hút mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa phương . Nhờ sự hỗ trợ tích cực này mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn hoạt động ổn định và hiệu quả , góp phần quan trọng và sự phát triển của công nghiệp địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *