Đánh cắp số phận

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh , hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu cho doanh nghiệp ,  UBND  tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp thích hợp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *