Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT” nhằm quảng bá tới cộng đồng, đặc biệt là người nhiễm HIV về thuốc ARV sẽ được chi trả thông qua BHYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *