Năm 2017 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu tổng giá trị xuất khẩu đạt 360 triệu USD, tổng giá trị nhập khẩu đạt 180 triệu USD. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *