Sáng nay, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt cán bộ hưu trí, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *