Tin từ Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long cho biết, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã đầu tư trên 5,5 tỉ đồng  cho công tác duy tu –  sửa chữa đường bộ, đạt 75% kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *