Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long đạt trên 262 triệu đôla Mỹ, bằng 62% kế hoạch năm và tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả từ việc doanh nghiệp duy trì ổn định thị trường xuất khẩu, khai thác các sản phẩm truyền thống kết hợp với phát triển các sản phẩm xuất khẩu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *