Trong tháng 3 tới đây, tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với qui mô lớn. Sự kiện này cùng những cơ chế chính sách đặc thù của địa phương – Vĩnh Long đã và đang thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *