UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp  tại  Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long, trên đường Võ Văn Kiệt – Phường 9 – TPVL . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *