Năm 2016, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Vĩnh Long được nhiều nông dân hưởng ứng và mang lại hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *