Năm 2009, bám sát kế hoạch của Công an tỉnh, thực hiện thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn từ 30 đến 60 ngày nên công tác này ở Vĩnh Long được triển khai liên tục, tạo điều kiện cho người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

 

Trên cơ sở tài liệu 405 câu hỏi về Luật Giao thông đường bộ, biển báo giao thông và sa hình do Công an tỉnh biên soạn, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức cho người vi phạm luật giao thông học và thi lại lý thuyết Luật Giao thông đường bộ.

Trong năm qua, Phòng đã tổ chức được 25 lớp cho 1250 người lái xe vi phạm luật, chủ yếu là tài xế xe ô tô khách và tải và thời gian học là 8 giờ. Khi học xong, người học sẽ được thi kiểm tra ngay tại chỗ bằng cách trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi trong thời gian 20 phút.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, do việc học được tổ chức nghiêm túc nên có trên 90% số người thi đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đủ điều kiện để được trả lại giấy phép lái xe theo quy định.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *