Với vai trò là những tuyên truyền viên tích cực, những năm qua, từng thành viên của các Đội tuyên truyền lưu động từ tỉnh đến huyện đã luôn nỗ lực xây dựng nhiều chương trình tuyên truyền sát sườn cuộc sống phục vụ tận các xã vùng sâu vùng xa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *