Theo Chi cục dân số kế họach hóa gia đình tỉnh Vĩnh Long, trẻ sơ sinh trong tỉnh được sàng lọc tầm soát bệnh rất ít so với số trẻ được sinh ra và chủ yếu là những trẻ được sinh ngoài tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *