Tết Trung thu đã đến, cũng như mọi năm, các ngành, các cấp ở huyện Trà Ôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và trẻ em vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *