Sau gần một tháng triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tại TPVL, số người hút thuốc lá nơi công cộng có giảm nhiều so với trước.

Các phòng ban của UBND TPVL còn cho treo biển “Cấm hút thuốc lá” trước cửa phòng làm việc, phòng tiếp dân và phòng hội nghị

Các cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đã tích cực phát động cán bộ, nhân viên hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương này. Nhiều cán bộ, nhân viên của các phường, xã và các ban, ngành đoàn thể thành phố đã chấp hành nghiêm, không hút thuốc lá nơi công cộng, phòng làm việc, thậm chí tự giác bỏ hút thuốc lá để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và gia đình.

Tại Phường 5, TPVL, chủ trương cấm hút thuốc lá nơi công cộng của chính phủ đã được UBND Phường triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và được đưa vào tiêu chuẩn xét thi đua của từng cá nhân, đơn vị. Qua đó, 100% cán bộ nhân viên nơi đây đều thực hiện nghiêm chủ trương không hút thuốc lá ở cơ quan trong giờ làm việc. Với môi trường không có thuốc lá, cán bộ, viên chức làm việc cảm thấy thoải mái hơn và người dân cũng rất hài lòng khi đến quan hệ công việc.

Tại trụ sở UBND TPVL, từ ngày 1/1/2010, toàn thể cán bộ, nhân viên nơi đây cũng đều nghiêm túc thực hiện chủ trương không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Ngoài việc thường xuyên triển khai qui định cấm hút thuốc lá tại các cuộc họp lệ cơ quan, công đoàn, các phòng ban của UBND TPVL còn cho treo biển “Cấm hút thuốc lá” trước cửa phòng làm việc, phòng tiếp dân và phòng hội nghị để nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Bên cạnh đó, UBND TPVL cũng đã dành riêng một khu vực dành cho người hút thuốc lá để không làm ảnh hưởng đến những mọi người xung quanh.

Việc cấm hút thuốc là nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và chính những người có thói quen không tốt này. Do vậy, không chỉ riêng những cán bộ, công chức, viên chức mới nghiêm túc thực hiện mà mọi người cũng cần chấp hành tốt chủ trương cấm hút thuốc lá, nhất là tại các nơi công cộng. Đây cũng là hành động nhằm góp phần xây dựng TPVL văn minh, lịch sự.

Mỹ Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *