Chiều ngày 20/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP Vĩnh Long tổ chức họp đoàn giám sát báo cáo kết quả về tình hình xử lý môi trường và việc thực hiện pháp luật về phòng chống cháy nổ tại một số khu dân cư ,cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *