Hôm qua, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Vĩnh Long do đ/c Nguyễn Trường Giang – Ủy viên thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị số 15 và 33 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21 – của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại huyện địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *