Năm 2009, tuy gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh suy thoái kinh tế chung, nhưng với nhiều nỗ lực trong điều hành, phát triển kinh tế, tỉnh Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập của người dân.

Mức thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 17,1 triệu đồng

Đến cuối năm, tổng sản phẩm của tỉnh tăng 9,12%, vượt 0,12% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông – ngư nghiệp tăng 5,54%; sản xuất công nghiệp tăng trên 12% và giá trị các ngành dịch vụ tăng 12,15%. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 250 triệu USD, vượt 50 triệu USD so với kế hoạch đề ra vào đầu năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vượt 650 tỉ so với chỉ tiêu kế hoạch là 5.000 tỉ đồng.

Trong năm, tỉnh Vĩnh Long giải quyết việc làm ở trong và ngoài nước cho 27.400 lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo chiếm 32%. Qua nhiều nỗ lực, tỉnh kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 8,6% xuống còn 7,4%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 17,1 triệu đồng.

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *