Gần 200 hộ dân sống cặp quốc lộ 53, đoạn qua địa bàn ấp Quang Phú xã Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm từ nhiều năm nay thiếu nước sạch sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *