Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, 3 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *