Chiều nay, Đảng bộ huyện Long tổ chức Đại hội trù bị để thực hiện một số công việc chuẩn bị cho ngày chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *