Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ông Trần Hoàng Tựu – PCT UBND tỉnh đã đến dự họp mặt tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình. Xã Hậu Lộc có trên 200 liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; 40 thương binh, 38 mẹ Việt Nam anh hùng cùng nhiều gia đình có công với cách mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *