Cùng với cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước, để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có những năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành. Trong đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Hình ảnh hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất dược phẩm và các loại dụng cụ y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long luôn xác định chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đây còn là điều kiện bắt buộc để tồn tại và phát triển trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay, cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong khâu quản lý – điều hành, việc sản xuất, kiểm nghiệm và đăng ký sản phẩm cũng được doanh nghiệp quan tâm thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 17- 025, GMP, GSP, GLP. Đơn vị cũng đã được tổ chức y tế thế giới công nhận là doanh nghiệp sản xuất, bảo hành và kiểm tra chất lượng dược phẩm tốt. Vì vậy, hiện nay sản phẩm của công ty không chỉ phục vụ cho thị trường trong nước mà còn đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

Đối với Công ty Xăng dầu Vĩnh Long, thời gian đầu, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động thật sự là một thách thức lớn, bởi nó làm thay đổi cả nếp nghĩ, nếp làm lâu nay. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường, đến nay, ngoài việc đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 thì doanh nghiệp này cũng đã thành công trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 vào hoạt động.

Theo thống kê của Sở Khoa học Công nghệ, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có 19 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ISO 9001: 2000, 2 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ISO/IEC 17025, 1 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn GMP, 4 doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn 5S trong sản xuất, 3 doanh nghiệp xậy dựng chương trình cải tiến năng suất thông qua áp dụng nhóm chất lượng.

Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá – dịch vụ, nâng cao khả năng hội nhập, ngày càng có nhiều doanh nghiệp ở Vĩnh Long chú trọng thực hiện việc quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ vậy mà hiệu quả hoạt động của từng đơn vị không ngừng được nâng cao, có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tuy vậy, nếu so với tổng số gần 2.400 doanh nghiệp trên địa bàn, số lượng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến này vào hoạt động sản xuất- kinh doanh vẫn còn khiêm tốn. Vì thế, việc nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong vấn đề này cần được các ngành chức năng tiếp tục quan tâm.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *