Trên địa bàn tỉnh hiện có 115 chợ, trong đó, có 1 chợ hạng I, 17 chợ hạng 2, 92 chợ hạng 3 và 5 chợ tạm. Tại đây thường xuyên tập trung lượng lớn người tham gia mua bán, với trị giá tài sản rất lớn. Song tình trạng mất an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ rất đáng quan ngại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *