Nhiều năm nay, mọi sinh hoạt của người dân ở tuyến đường Kinh Đìa Bứa – Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà  Ôn gặp nhiều khó khăn. Vì  là đường đất nên  khi vào mùa mưa chỗ nào cũng sình lầy, trơn trượt. Để thuận lợi cho việc đi lại cũng như sản xuất nông nghiệp, người dân mong tuyến đường này sớm được nâng cấp. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *